هاست اشتراکی میزبانی وب آلمان

پلن شماره 1

فضا 1 گیگ
پهنای باند 100 گیگ
تعداد دامنه 1 عدد
زیر دامنه 5 عدد
اکانت ایمیل 10 عدد
بانک اطلاعاتی مای اس کیو ال 2 عدد
اکانت FTP به تعداد 2 عدد
با هارد پر سرعت NVMe SSD
پرت 1 گیگا بیت بر ثانیه
وب سرور Nginx
پنل دایرکت ادمین با قالب کاپری

پلن شماره 2

فضا 2 گیگ
پهنای باند 200 گیگ
تعداد دامنه 2 عدد
زیر دامنه 10 عدد
اکانت ایمیل 20 عدد
بانک اطلاعاتی مای اس کیو ال 4 عدد
اکانت FTP به تعداد 4 عدد
با هارد پر سرعت NVMe SSD
پرت 1 گیگا بیت بر ثانیه
وب سرور Nginx
پنل دایرکت ادمین با قالب کاپری

پنل شماره 3

فضا 3 گیگ
پهنای باند 300 گیگ
تعداد دامنه 3 عدد
زیر دامنه 30 عدد
اکانت ایمیل نامحدود
بانک اطلاعاتی مای اس کیو ال 6 عدد
اکانت FTP به تعداد 8 عدد
با هارد پر سرعت NVMe SSD
پرت 1 گیگا بیت بر ثانیه
وب سرور Nginx
پنل دایرکت ادمین با قالب کاپری

پلن شماره 4

فضا 4 گیگ
پهنای باند 400 گیگ
تعداد دامنه 4 عدد
زیر دامنه 40 عدد
اکانت ایمیل نامحدود
بانک اطلاعاتی مای اس کیو ال 8 عدد
اکانت FTP به تعداد 10 عدد
با هارد پر سرعت NVMe SSD
پرت 1 گیگا بیت بر ثانیه
وب سرور Nginx
پنل دایرکت ادمین با قالب کاپری

پلن شماره 5

فضا 5 گیگ
پهنای باند 500 گیگ
تعداد دامنه 5 عدد
زیر دامنه 50 عدد
اکانت ایمیل نامحدود
بانک اطلاعاتی مای اس کیو ال 10 عدد
اکانت FTP به تعداد 12 عدد
با هارد پر سرعت NVMe SSD
پرت 1 گیگا بیت بر ثانیه
وب سرور Nginx
پنل دایرکت ادمین با قالب کاپری

پلن شماره 6

فضا 6 گیگ
پهنای باند 600 گیگ
تعداد دامنه 6 عدد
زیر دامنه 60 عدد
اکانت ایمیل نامحدود
بانک اطلاعاتی مای اس کیو ال 12 عدد
اکانت FTP به تعداد 14 عدد
با هارد پر سرعت NVMe SSD
پرت 1 گیگا بیت بر ثانیه
وب سرور Nginx
پنل دایرکت ادمین با قالب کاپری