هاست لینوکس دایرکت ادمین آلمان

این اکانت ها بدون اور سلینگ فروخته می شوند

پلن شماره 1

فضا 1 گیگ
پهنای باند 100 گیگ
تعداد دامنه 1 عدد
تعداد زیر دامنه 5 عدد
پایگاه داده MYSQL به تعداد 2 عدد
اکانت FTP به تعداد 2 عدد
به همراه SSL رایگان درصورت درخواست

پلن شماره 2

فضا 2 گیگ
پهنای باند 200 گیگ
تعداد دامنه 2 عدد
تعداد زیر دامنه 10 عدد
پایگاه داده MYSQL به تعداد 4 عدد
اکانت FTP به تعداد 4 عدد
به همراه SSL رایگان درصورت درخواست

پلن شماره 3

فض 3 گیگ
پهنای باند 300 گیگ
تعداد دامنه 6 عدد
تعداد زیر دامنه 30 عدد
پایگاه داده MYSQL به تعداد 6 عدد
اکانت FTP به تعداد 6 عدد
به همراه SSL رایگان درصورت درخواست

پلن شماره 4

فضا 4 گیگ
پهنای باند 400 گیگ
تعداد دامنه 8 عدد
تعداد زیر دامنه 40 عدد
پایگاه داده MYSQL به تعداد 8 عدد
اکانت FTP به تعداد 8 عدد
به همراه SSL رایگان درصورت درخواست

پلن شماره 5

فضا 5 گیگ
پهنای باند 500 گیگ
تعداد دامنه 10 عدد
تعداد زیر دامنه 50 عدد
پایگاه داده MYSQL به تعداد 10 عدد
اکانت FTP به تعداد 10 عدد
به همراه SSL رایگان درصورت درخواست

پلن شماره 6

فضا 6 گیگ
پهنای باند 600 گیگ
تعداد دامنه 12 عدد
تعداد زیر دامنه 60 عدد
پایگاه داده MYSQL به تعداد 12 عدد
اکانت FTP به تعداد 12 عدد
به همراه SSL رایگان درصورت درخواست

پلن شماره 7

فضا 10 گیگ
پهنای باند نامحدود
تعداد دامنه نامحدود
تعداد زیر دامنه نامحدود
پایگاه داده MYSQL به تعداد 20 عدد
اکانت FTP به تعداد نامحدود
به همراه SSL رایگان درصورت درخواست

پلن شماره 8

فضا 20 گیگ
پهنای باند نامحدود
تعداد دامنه نامحدود
تعداد زیر دامنه نامحدود
پایگاه داده MYSQL به تعداد نامحدود
اکانت FTP به تعداد نامحدود
به همراه SSL رایگان درصورت درخواست

هاست ربات تلگرام پلن 1

این پلن مخصوص ربات های تلگرامی می باشد.
لطفا در هنگام ثبت دامنه از دامنه های IR استفاده نکنید.